1 850/3 000/5 000/10 000 метров
28 July 2024
Leningradskaya Oblast, Korobitsino, "Red Lake" - ski resort