1 850/3 000/5 000/10 000 метров
09 July 2023
Leningradskaya Oblast, Korobitsino, "Red Lake" - ski resort